Externe Loopbaancoach in jouw bedrijf

Ik kom naar u toe om in uw organisatie medewerkers te begeleiden en te coachen. Dat kan op vraag zijn van de CEO, de HR-verantwoordelijke, de manager of de werknemer zelf. De aanleiding om met een externe loopbaancoach van start te gaan situeert zich zowel op collectief als individueel vlak.

De loopbaanbegeleiding van medewerkers kan op vrijwillige of op verplichte basis worden ingevoerd als geïntegreerde HR-procedure vanuit Strategisch Management of bij acute situaties zoals herstructurering of veranderingen .

De loopbaanvragen kunnen zijn :

  • het in kaart brengen van het ontwikkelingspotentieel van de medewerker
  • zoeken van alternatieven voor de loopbaan, psychische vermoeidheid van de medewerker,
  • zoeken van alternatieven voor ongenoegen in de werkomgeving of de medewerker

Praktisch

Afspraken over inhoud, duur, locatie, loopbaancoaches en prijzen worden gemaakt op basis van uw concrete vraag en het nut voor de organisatie en de medewerker.

Een loopbaanbegeleiding duurt gemiddeld 6 uur. De gesprekken hebben plaats hetzij in uw organisatie, hetzij op verplaatsing.

Wenst u meer informatie over het invoeren van loopbaangesprekken?

Contacteer ons

Loopbaan workshops

Het stimuleren en sensibiliseren van loopbaanontwikkeling wordt hiermee aangemoedigd. De medewerker leert na te denken over de persoonlijke sterktes en aandachtspunten, de waarden en doelen die ze nastreven.

De deelnemers hebben zicht hoe zij hun loopbaan in je bedrijf verder kunnen uitbouwen.

Contacteer ons