Ik empower mensen,

zorg voor meer helderheid,
inzichten en zelfbewustzijn

en stimuleer tot ownership, authenticiteit

en actie.

Welkom.

Neem even de tijd om me te leren kennen.

 

Groei bij mensen mogelijk maken is mijn passie.  Ik ervaar het als mijn missie om mensen te ‘empoweren’, om hen te begeleiden in het verwerven van meer duidelijke kijk, meer helderheid en zelfbewustzijn.  Hierbij breng ik hen tot het nemen van ownership en actie zodat de ‘next level’, volgende stap in leven en werk, bewuster en met vertrouwen gezet kan worden.
Je zou ook kunnen zeggen dat ik de ‘self-architect’ in hen wakker maak.

Ik combineer inzichten in de menselijke psychologie met kennis in Human Resources Management en levenservaring.
Mijn passie voor mensen en ‘human being’ reflecteert zich in mijn werk en leven.  Authenticiteit, ethisch & mensgericht handelen en correctheid zijn enkele van de waarden die belangrijk zijn in mijn leven en in mijn werk.

Ik koos zeer bewust voor de studie psychologie, via stages en werk kon ik heel wat zaken in de praktijk omzetten en wou een loopbaan binnen HR aanvatten.  Zo startte ik op de personeelsdienst, deed leerrijke expertise op in zowel industriële omgevingen zoals BASF en Atlas Copco. Binnen de Zweedse retailer Ikea bouwde ik vervolgens verder mee aan het personeelsbeheer. Ik had de behoefte om in verschillende omgevingen en culturen te werken, zo werkte ik sinds 1994 als recruitment & search consultant voor vele nationale en multinationale bedrijven. Zware industrie, dienstenbedrijven, afvalbewerking, chemie, overheid ea. zijn bedrijven waarvoor en waarbinnen ik ervaringen heb opgedaan. Ik werd zaakvoerder van een selectie & search bureau en richtte me op talentmanagement (selectie) en talentontwikkeling. Een zeer leerrijke en interessante ervaring doch ik wou me meer kunnen verdiepen in de psychologie achter de mens.   In 2014 heb ik mij verder toegespitst op datgene waar ik de meeste voldoening uit haal met name: talentontwikkeling, begeleiding en coaching.

Al meer dan 25 jaar heb ik vele mannen en vrouwen bijgestaan in hun carrièreverloop en in het optimaliseren van persoonlijke ontwikkeling en levenskwaliteit. Als persoonlijke coach/trainer en vertrouwenspersoon stimuleer ik tot innerlijk welzijn en inzichten in hoe verder te floreren.

Mijn jaren ervaring over het menselijk gedrag, gezondheid, interpersoonlijke connectie, emotionele behoeften en andere levensdomeinen zet ik in voor jou.  Ik leg verbanden tussen de verschillende domeinen en werkt vanuit een holistische ‘totaalvisie’ op uw vraag en noden, telkens op maat van de persoon of groep.

Ik ben vrouw, moeder, vriendin, partner, ondernemer, psycholoog en coach.

Ik sta positief in het leven, gericht op ontwikkeling en groei.  Ook voor mezelf geloof ik in permanent leren en bijscholen. Wil je meer weten over welke opleidingen ik volgde en wie mijn leermeesters zijn? Klik dan hier.

Met veel begrip en een luisterend oor leer ik je anders te kijken naar jouw vraagstukken. Je ervaart meer kracht en vrijheid van binnenuit.

Ik zet mensen in beweging, geef hen zuurstof en maak(on)bewuste capaciteiten zichtbaar. Als mentor – ‘fluisteraar’ – mensen begeleiden en hen een caleidoscoop aan inzichten, adviezen bieden.  Inzichten waardoor ze sterker worden en zich goed voelen.

Ik geloof dat ieder persoon de kracht in zich heeft om te groeien en veranderen. Jij ook!

Graag wil ik ook jou leren kennen.

Tot binnenkort,

Mijn missie is…

  • Mensen en organisaties stimuleren om vanuit nieuwe perspectieven te kijken, dit vanuit een jarenlange expertise.
  • Talent ontsluiten, via een veelheid aan invalshoeken lever ik op een objectieve wijze een zo compleet mogelijk beeld van competenties, aandachtspunten en potentieel van een individu.
  • Zuurstof en energie brengen in de loopbanen van bedienden en kaders. Via een persoonlijk mentorship zet ik je in beweging.
  • Je bedrijf ondersteunen in personeelsmaterie, zoals talentscouting, selectie, potentieelonderzoeken, assessment onderzoeken
En wie ben jij? Wat zijn je dromen? Wat zijn je doelen? Wat zijn je passies?
Kan ik je hierbij helpen. Ik kijk ernaar uit je hierbij te helpen!
Let’s find out !

Keep In Touch

Pin It on Pinterest